BÁO CÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Thứ hai - 01/08/2022 22:05
Thực hiện kế hoạch số 195/KH - UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người;
Thực hiện văn bản Số: 655/PGDĐT Thanh Oai ngày 21/7/2022 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7;
Trường tiểu học Tân Ước đã triển khai và thực hiện tháng hành động quốc gia về việc triển khai thực hiện tháng hành động quốc gia nêu trên như sau:
I. Công tác chỉ đạo:
Nhà trường triển khai thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho học sinh trong năm 2022 theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 195/KH-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người;Trọng tâm là quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; công văn số 873 BCĐ ngày 26/3/2021 của BCĐ 138/PC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; Kế hoạch 113/KH – UBND ngày 29/4/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025.
         Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung thực hiện triển khai giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2022 và hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.
II. Các biện pháp thực hiện và kết quả
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho cánbộ, giáo viên, nhân viên và học sinh pháp luật về phòng, chống mua bán người.
Tuyên truyền về cách nhận biết, biện pháp phòng ngừa mua bán người. Cập
nhật thường xuyên, cảnh báo tình trạng buôn bán người trên các trang thông tin của nhà trường (sổ liên lạc điện tử, zalo, facebook, website…) để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh nắm được. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em111.Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.
Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của TP
về công tác phòng, chống mua bán người trong năm 2022.

Cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn liên ngành, chuyên sâu từng chuyên đề, lĩnh vực theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ phòng, chống tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về cho đội ngũ cán bộ làm công tác về phòng, chống mua bán người.
   Triển khai việc cập nhật, khai thác hiệu quả các thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê, theo dõi toàn quốc về công tác phòng, chống mua bán người; Duy trì các hoạt động thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; việc tổ chức các hội nghị, thực hiện chế độ giao ban; thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá toàn diện chất lượng, kết quả việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người Triển khai đồng bộ công tác phòng ngừa xã hội, thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán, nhận thức của từng nhóm đối tượng tại cộng đồng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
          Ứng dụng hiệu quả các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội (Zalo,
facebook...) để phục vụ công tác tuyên truyền; kịp thời cảnh báo, phản ánh kết quả công tác đấu tranh chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”. Phối hợp các cơ quan, lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước, biện pháp phòng ngừa xã hội trên địa bàn xã. III. Kiến nghị và đề xuất:
Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ phòng, chống tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về cho đội ngũ cán bộ làm công tác về phòng, chống mua bán người.
Trên đây là báo cáo vê việc hưởng ứng hoạt động phòng chống mua bán người 30/7 của Trường tiểu học Tân Ước, rất mong được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường để trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đươc giao./.
 
Nơi nhận:
- PGDĐT ( để b/c);                             
- Lưu: VT. ( Hường, 02).
                                               

HIỆU TRƯỞNG
       


Ngô Thị Dung
                

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây